10 znanych cytatów o wychowywaniu, dzieciach i rodzicach

Jest wiele wypowiedzi, które pomimo upływu lat nie tracą na aktualności. Co więcej, w wyniku niepewności rodziców, ich obecnego zagubienia, stają się coraz bardziej aktualne. Poniżej prezentujemy kilka zapadających w pamięć wypowiedzi, które najbardziej do nas trafiają.

1. Wszyscy wiedzą jak wychowywać dzieci – poza ludźmi, którzy faktycznie je mają. (P. J. O’Rourke)

2. Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie. (Paulo Coelho)

3. Dla naszych dzieciaków miłość oznacza poświęcony im czas (P. Callaway)

4. Sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci, staje się ich wewnętrznym głosem. (Peggy O’Mara)

5. Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil.

6. Gdy dziecko uderzy dziecko, nazywamy to agresją. Gdy dziecko uderzy dorosłego, nazywamy to wrogością. Gdy dorosły uderzy dorosłego, nazywamy to napaścią. Gdy dorosły uderzy dziecko, nazywamy to dyscypliną. (Haim G. Ginott)

7. To, co mówicie do dziecka, czego go uczycie, samo w sobie nie czyni na nim jeszcze żadnego wrażenia. We wnętrzu dziecka znajduje się nato­miast odzwierciedlenie tego, jacy wy sami jesteście, czy jesteście dobrymi ludźmi, czy też może jesteście źli, gniewni — i to ujawniają wasze gesty. Mówiąc zwięźle: wszystko, co sami czynicie, odzwierciedla się w nim. (R. Steiner)

8. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż. (J. Korczak)

9. Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie. (J. Korczak)

10. Mów „nie” tylko wtedy, gdy to naprawdę konieczne. Założyć czerwony T-shirt i pomarańczowe spodnie? Jasne! Nalać wody do zabawkowego serwisu do herbaty? Ok. Spać z głową w nogach łóżka? W porządku. Samuel Johnson powiedział: „Każdy rygor, który nie powoduje zmiany na lepsze lub zapobiega złemu, jest bezcelowy”. (Gretchen Rubin)